Bodovací systém

Bodovací systém - STAŇ SA GENERÁLOM!

Získaj skvelú povesť dobrého radcu, zabávača či diskutéra a zbieraj body. Ak sa staneš generálom, získaš prekvapenie!

 • +6
  create a question
 • +6
  question is voted up
 • +6
  answer is voted up
 • +11
  answer is accepted

KOMENTUJ, HODNOŤ A PÝTAJ SA!

Získaj skvelú povesť dobrého radcu, zabávača či diskutéra a zbieraj body. Ak sa staneš generálom, získaš prekvapenie!

Generál
250000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Armádny generál
140000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Generálporučík
100000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Generálmajor
80000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Brigádny generál
60000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Plukovník generálneho štábu
45000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Plukovník
33000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Podplukovník
25000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Major
18500
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Kapitán
15000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Nadporučík
11000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Poručík
8000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Podporučík
5000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Nadpráporčík
2500
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Práporčík
1600
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Podpráporčík
1000
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Štábny nadrodmajster
500
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Nadrotmajster
200
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Rotmajster
100
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Rotný
80
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Čatár
50
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Desiatnik
20
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky

Slobodník
1
počet bodov
Môžeš:

Upravovať otázky iných ľudí

Hlasovať za neužitočnosť príspevku

Upravovať odpovede iných ľudí

Hlasovať za užitočnosť príspevku

Komentovať príspevky